Algemene Informatie / Voorwaarden

De Tennisbanen

Tennisvereniging Smash Easterein heeft de beschikking over 3 gravel banen. Deze tennisbanen zijn bespeelbaar vanaf omstreeks halverwege maart tot begin oktober.

In de winterperiode zijn de banen niet bespeelbaar. Elke gebruiker van de tennisbaan draagt ervoor zorg, dat na afloop van iedere partij, de baan geveegd wordt. Tevens dienen de banen bij droog weer, gesproeid te worden, aanwijzingen voor het juist onderhouden van de tennisbanen, gegeven door de baancommissaris, dienen door elk lid te worden opgevolgd.

Schoeisel

U mag alleen met tennisschoenen de baan betreden. Andere schoenen hebben een te grof profiel onder de schoen waarmee u de baan onnodig vernielt. Hebt u niet de juiste schoenen, vraag dan een ander lid, de tennisleraar of het bestuur om advies. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht, een speler de toegang tot de tennisbanen te ontzeggen wanneer het schoeisel ongeschikt wordt bevonden.

Baanreservering

Doordat Tennisvereniging Smash Easterein de beschikking heeft over 3 tennisbanen, is het spelen op 1 van deze banen meestal geen probleem. Mochten meerdere leden tegelijk van de tennisbanen gebruik willen maken op hetzelfde moment, dan geldt als stelregel dat men maximaal 1 uur gebruik mag maken van de tennisbaan.
Het bestuur heeft te allen tijde het recht, de banen voor toernooien, Tossavonden en officiële K.N.L.T.B wedstrijden, vrij te houden.

Gastspelers

Leden hebben het recht een niet-lid uit te nodigen voor een partij tennis. De leden moeten voorafgaande hun naam op de daarvoor bestemde lijst in het clubhuis noteren. Kosten zijn voor senioren €5,00- en junioren €2,50 per keer. Afrekening vindt plaats via de contributienota van het daaropvolgende seizoen.

Sleutels

U hebt als lid van de tennisvereniging Smash de beschikking over een sleutel die u toegang verschaft tot het tennispark. U ontvangt deze sleutel tegen betaling van een borgsom van €25,-. Bij af melden als lid van de tennisvereniging is het verplicht om de sleutel in te leveren. U zult dan de borg van €25,- retour ontvangen. Sleutels zijn verkrijgbaar bij de Ledenadministratie.

Junioren

Juniorleden, welke het basisonderwijs volgen kunnen tot 19.00 uur van een baan gebruikmaken, dit is alleen noodzakelijk als het ‘s avonds erg druk bezet is. Juniorleden die het basisonderwijs voltooid hebben kunnen, net als seniorleden, ‘s avonds van de tennisbanen gebruik maken.

Contributie – Seizoen 2018

Lidmaatschap Senioren €85.00 Per Seizoen
Studentenlidmaatschap €42.50 Per Seizoen *1
Lidmaatschap Junioren (t/m 16 jaar) €30.00 Per Seizoen
Sleutelborg (toegang tennispark + kleedruimte) €25.00 Eenmalig
  1. Senioren die student zijn, komen in aanmerking voor deze reductie. Zij dienen bij aanvang van elk seizoen, documenten aan te leveren waaruit blijkt dat zij ingeschreven staan bij een hogeschool of universiteit.

Aanbiedingen Seizoen 2018

  • Nieuwe leden ontvangen het eerste seizoen een korting van 30% op de contributie.
  • Gratis gebruik van de banen voor junioren wanneer tennislessen worden gevolgd. Zie de paragraaf ‘Tennislessen’.

Wanneer u lid bent van Tennisvereniging Smash Easterein, bent u na 1 seizoen automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond. Hiermee bent u gerechtigd om competitie en officiële K.N.L.T.B. toernooien te spelen. Tevens bent u via de K.N.L.T.B. verzekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid. Indien u direct voornemens bent om deel te nemen aan de K.N.L.T.B competitie of officiële toernooien, zal u ook direct worden aangemeld als K.N.L.T.B-lid. Met de K.N.L.T.B. ledenpas, kunt u tevens gebruik maken van allerlei aanbiedingen. Meer hierover vindt u op www.knltb.nl.

Tennislessen

Tennislessen voor senioren worden op maandag gegeven door onze tennisleraar Frank van der Zee van Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda uit Franeker. De indeling van de lessen wordt gedaan op basis van niveau. De indeling wordt gemaakt door de tennisleraar. Aanmelding voor de tennislessen kan gedaan worden via Tennisschool Van Der Lecq en Hilwerda, www.tennislh.nl. Bent u nog geen lid en u wilt tennislessen volgen, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Ook in 2018, zullen alle tennislessen voor junioren ook worden verzorgd door Tennisschool Van der Lecq en Hilwerda, maar dan bij Tennisvereniging De Boskranne in Wommels. Juniorleden zullen lid worden van Tennisvereniging De Boskranne en niet van Tennisvereniging Smash. Informatievoorziening m.b.t. tennislessen zal dan ook worden gedaan vanuit De Boskranne. Wel is het mogelijk, wanneer tennislessen bij De Boskranne worden gevolgd, dat junioren gratis gebruik kunnen maken van de tennisbanen in Easterein, wanneer tegen betaling van de geldende borg, een sleutel bij de ledenadministratie van TV Smash wordt afgehaald.

Automatische Incasso

De contributie voor nieuwe leden zal worden geïncasseerd door middel van Automatische Incasso. De incasso is de gehele lidmaatschapsduur geldig en dient eenmalig te worden ondertekend. Lesgeld zal worden gefactureerd door de tennisschool.

Huishoudelijk Reglement

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Huishoudelijk Reglement en dient hiermee akkoord te gaan.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 30 november van hetzelfde seizoen, schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen worden niet gehonoreerd. Bij het inleveren van de sleutel ontvangt u de borg retour. Opzegging per E-mail wordt ook gerekend tot schriftelijke opzegging.

(onder voorbehoud van type- en programmeerfouten, zie ook onze disclaimer)